קבלת קהל - שעות פעילות / שעות פתיחה / שעות קבלת קהל
         
 
 

למדא

שעות פתיחה של למדא- חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dlamdal/lamda.kesher
 
 

למדא רעננה קבלת קהל

למדא
 קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108
 למדא רעננה
 רעננה
קבלת קהל למדא
 
 
 
כל הזכויות שמורות - קבלת קהל